ProManIT

Compliance en meer

Wie zijn wij

11139229056KeJ0gManagement Consultants met verstand van Compliance.

Compliance is een serieuze zaak, zeker nu de overheid steeds meer eisen stelt en u als financieel dienstverlener, instelling of bedrijf. De WWFT is de afgelopen jaren, mede onder druk van de Europese Unie, sterk veranderd. In januari 2015 is deze wetgeving verder verscherpt en zal in de komende tijd worden geïmplementeerd in de huidige wetgeving. Ook de controle op de naleving neemt nog dagelijks toe en daarentegen zijn de sancties voor het niet voldoen aan de wetgeving in de afgelopen periode verveelvoudigd. Wij hebben al voor 2010 bemoeienis met de huidige wetgeving en ruim voordat de controle op Political Exposed Persons (personen die invloedrijk zijn door hun positie en/of functie) een verplichting werd. Nadat de eerste directive in 2010 werd aangenomen is er veel veranderd. Verwarrend was voor iedereen, mede omdat ook de toezichthouders een afhoudende rol hadden, of Nederlands ingezetenen nu wel of niet moesten worden gecontroleerd. Gelukkig is er nu duidelijkheid en moeten alle clienten worden gecontroleerd, los van de nationaliteit die ze hebben of waar ze wonen.

ProManIT is een onafhankelijk bureau dat zich in de Nederlandse markt van financiële dienstverleners heeft gespecialiseerd op het gebied van Compliance en is preferd supplier voor Nederland van de PEPdesk van Info4c. Wij hebben geen bemoeienis met de verwerking of de samenstelling van de data, maar kunnen u door de inmiddels meer dan 10 jaar ervaring uitstekend adviseren wat voor u de meest efficiënte en goedkoopste manier is om te voldoen aan de huidige wetgeving en zodoende compliant te zijn. Let wel dat per 1 januari 2013 is de PEP verplichting uitgebreid tot alle buitenlandse PEP’s, onafhankelijk van de vraag of de PEP in Nederland woonachtig is. Tevens dient u niet alleen na te gaan of de cliënt een PEP is, maar tevens of de UBO als PEP kwalificeert.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of een passende offerte.

Adresgegevens: ProManIT europe bv, Robijnstraat 7 – III, 1812 RB Alkmaar

Tel.  +31 (0)72 56 49 326  Email: info@promanit.com